Σημείο αναφοράς εδώ και 20 χρόνια σε ένδυση –
Fashion Shopping

Here’s the first look at Valentino’s new makeup collection

7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0