mesa atomikis prostasias
Uncategorized

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ως  Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Στις περιπτώσεις που οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέλθει  από:

 • Πτώση των ιδίων των εργαζοµένων
 • Πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων
 • Πρόσκρουση σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκευής
 • Ηλεκτρισµό

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

Όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να καταστραφούν τα κανονικά ρούχα των εργαζοµένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας ενδύµατα εργασίας όπως :

 • Ενδύµατα προστασίας από τις κακοκαιρίες όπως σε εργασίες στο ύπαιθρο µε βροχή ή κρύο.
 • Προστατευτικά ενδύµατα που αναφλέγονται δύσκολα για εργασίες συγκόλλησης.
 • Προστατευτικά ενδύµατα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις µε πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος.
 • ∆ερµάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης.
 • Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις µηχανικές και χηµικές προσβολές.
 • Ζώνες συγκράτησης κορµού.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη, κατάλληλα γυαλιά (µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα µε τη φύση της εργασίας, ατοµικό µέσο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του προσώπου και των µατιών τους ή βλάβη της όρασής τους από:

 • Εκτινασόµενα σωµατίδια.
 • Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατµούς κ.λ.π.).
 • Επικίνδυνες ακτινοβολίες.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που προέρχονται ή µπορεί να προέλθουν κατά την εργασία όταν εκτίθενται σε θόρυβο.

Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, µετράται προκειµένου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας τους που πιθανόν δηµιουργείται πρόβληµα

Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατοµικής Προστασίας της ακοής είναι:

 1. ωτοασπίδες
 2. ωτοβύσµατα
 3. ωτοπώµατα

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ

Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας της αναπνοής διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1.Αναπνευστήρες µε φίλτρο για τον καθαρισµό του εισπνεόµενου αέρα του άµεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούµενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη

2.Αυτοδύναµες αναπνευστικές συσκευές

3.Αναπνευστικές συσκευές µε συνεχή παροχή καθαρού αέρα, µέσω σωλήνα από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός του µολυσµένου χώρου εργασίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και όταν χρειάζεται µε καλύµµατα των βραχιόνων τους ή να τους χορηγούνται ειδικές προστατευτικές κρέµες ανάλογα µε τη φύση της εργασίας τους

 • Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.
 • Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχµηρών σωµατιδίων.
 • Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή µε επιφάνειες και ακµές αιχµηρές ή κοφτερές.
 • Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µα άλλο τρόπο να τραυµατίσουν τα χέρια (π.χ. µε συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως κατά των διατρητικών αεροσφυρών)